شبکه میبدما در راستای ارتقاء دانش و مهارتهای مردم عزیز به خصوص جوانان شریف و مسلمان این دیار در نظر دارد تا در برخی از مطالب خود به آموزش مسائل رایانه ای که در محیطهای دیگر رسانه ای کمتر به آن پرداخته شده است، بپردازد.

در همین راستا در اولین قسمت از این آموزشها به آموزش انتقال پاورقی در محیط نرم افزار ورد۲۰۰۷ و ۲۰۰۳می پردازیم:

 

انتقال خط پاورقی در ورد ۲۰۰۷

همان طور که میدانید خط جدا کنند پاورقی(footnote) یعنی خطی که در انتهای صفحه می آید به طور پیش فرض در سمت راست قرار می گیرد که برای متون انگلیسی بی فایده است.انتقال این خط به چپ و راست  و حتی وسط  به طورعادی امکان پذیر نیست.اما با ترفندی که در ادامه معرفی خواهیم کرد می توان این خط را به وسط و چپ و راست منتقل کرد.

گام اول- برای کلمه ای که نیاز به توضیح بیشتر دارد یک پارقی ایجاد کنید.پاورقی در آفیس ۲۰۰۷ از مسیر زیر ایجاد می شود:

Referenced ==> Footnotes ==> Insert footnotes

گام دوم- از منوی View و در قسمت  Document view حالت نمایش را از Print layot به Draft تغییر دهید.

گام سوم – مجدد به منوی References رفته و از قسمت Footnotes بر روی Show Notes کلیک کنید.

گام چهارم - اکنون صفحه به دو قسمت تقسیم می شود در قسمت پایین و از منوی باز شونده Footnote Separator را انتخاب کنید.

گام پنجم - برای انتقال خط جدا کننده ، با نگه داشتن همزمان کلید Ctrl+R یا Ctrl+L یا Ctrl+E به تریب خط را به سمت راست ، چپ یا وسط منتقل کنید.

گام آخر - مجدا به منوی View رفته و در قسمت  Document view حالت نمایش را از Draft به Print layot تغییر دهید.

 

انتقال خط پاورقی در ورد ۲۰۰۳:

۱- ابتدا یک پاورقی در محل دلخواه ایجاد کنید ، پاورقی در ورد۲۰۰۳ از مسیر زیر ایجاد میشه :
Insert ––> Reference ––>footnote

2- صفحه رو از منوی View به حالت Normal ببرید.

۳- از منوی View زیر منوی Footnotes رو انتخاب کنید توجه کنید که دستور Footnote رو از منوی Insert فعال کرده باشید وگرنه این زیر منو برای شما فعال نخواهد بود یعنی همون مرحله یک .

۴- زمانی که صفحه به دو قسمت تقسیم شد از Drap Down جعبه Footnote یا Endnote ، گزینه Footnote Separator رو انتخاب کنید خط ظاهر شده و شما میتونید از نوارابزار Formatting با استفاده از کلیدهای Center برای وسط چین کردن Align Right برای راست چین کردن و Align Left برای چپ چین کردن خط استفاده کنید.

۵- حالا باید از منوی View پنجره رو به حالت Print Layout ببرید.

۶- در پایان با ctrl+shift عدد رو هم مطابق خط Footnote Separator به چپ یا راست منتقل کنید.

منبع: سایت نون وا

    ساعت 0:28 |   |